Sahlée, A. (2023). Stöd, hinder och förväntningar på läsaren : Om textuella och visuella val i en bilderbok baserad på den animerade långfilmen Bilar . Barnboken, 46. https://doi.org/10.14811/clr.v46.773