Svärd, V. (2011). Summary. Barnboken, 28(1). https://doi.org/10.14811/clr.v28i1.79