ØRJASÆTER, K.; CHRISTENSEN, N.; WARNQVIST, ÅSA. Nordisk barnelitteratur  ̶  et nytt kunstforskningsspørsmål?. Barnboken, v. 36, 30 May 2013.