SMÅBERG, T. Paulin, Lotta: <em>Den didaktiska fiktionen. Konstruktion av förebilder ur ett barn- och ungdomslitterärt perspektiv 1400-1750</em&gt;. Barnboken, v. 36, 7 May 2013.