MÄÄTTÄ, J. Från flygkamrater till rymdrevolutionärer. Om Sven Wernströms tidigaste science fiction. Barnboken, v. 35, 27 Nov. 2012.