JAKOBSSON, H. Att skilja äkta kärlek från falsk. Manliga och omanliga kroppar i Martha Sandwall-Bergströms Kulla-Gullaserie. Barnboken, v. 36, 11 Dec. 2013.