WIDHE, O. Den orättvisaste orättvisan. Heroism och alternativ maskulinitet i Hans Erik Engqvists ungdomsroman Tredagarskriget. Barnboken, v. 37, 28 Apr. 2014.