BODIN, H. ”Gud, nu har jag bara dig” Teologiska, berättartekniska och retoriska aspekter av barnets närhet till Gud i Britt G. Hallqvists diktning. Barnboken, v. 37, 1 Dec. 2014.