RUSTAD, H. K. ”Og så stansa jeg litt, og så tenkte jeg”. Fascinasjon og tenkning i møte med moderne maskiner i Alf Prøysens ”Mot nye tider”. Barnboken, v. 37, 1 Dec. 2014.