SUNDMARK, B. ”En hobbit och ett mumintroll skulle kunna mötas i bästa sämja”: Receptionen av Bilbo, en hobbits äventyr (1962). Barnboken, v. 37, 22 Dec. 2014.