NORDENSTAM, A. Eva Söderberg, Mia Österlund och Bodil Formark (red.) Flicktion Perspektiv på flickan i fiktionen. Barnboken, v. 37, 19 Dec. 2014.