FOKIN, R. ”En människa är det”: Flickskap i Jessica Schiefauers Pojkarna. Barnboken, v. 38, 23 Jun. 2015.