DRUKER, E. Lars Emanuelsson och Oskar Ekman, Gustaf Tenggren: En biografi. Barnboken, v. 38, 22 Oct. 2015.