ØRJASÆTER, K. Åse Marie Ommundsen, Per Thomas Andersen og Liv Bliksrud (red.), Modernitet, barndom, historie: Festskrift til Harald Bache-Wiig. Barnboken, v. 40, 14 Jun. 2017.