NORDENSTAM, A.; OLIN-SCHELLER, C. Att göra gott: Svenska förlags- och författarröster om lättläst ungdomslitteratur. Barnboken, v. 40, 14 Jun. 2017.