HAGLUND, T. Malin Alkestrand, Magiska möjligheter: Harry Potter, Artemis Fowl och Cirkeln i skolans värdegrundsarbete. Barnboken, v. 40, 26 Oct. 2017.