MANDERSTEDT, L.; PALO, A. Unga läsare som litteraturkritiker online: En (skol)genre på rymmen?. Barnboken, v. 40, 15 Dec. 2017.