KÄRRHOLM, S. Trötta mammors försvarare: familjevärderingar i Kerstin Thorvalls bilderböcker från 1970-talet. Barnboken, v. 34, n. 1, 15 May 2012.