Ă–STERLUND, M. Introduktion till temat Med bilden i fokus. Barnboken, v. 41, 21 Dec. 2018.