HALLBERG, K. ”Men kläder det vill ingen hava på: ’Ack, mamma, låt oss alltid nakna gå!’” Mollie Faustmans gestaltning av nakna barn. Barnboken, v. 41, 17 Dec. 2018.