ÖHMAN, A. Hilda Jakobsson, Jag var kvinna: Flickor, kärlek och sexualitet i Agnes von Krusenstjernas tidiga romaner. Barnboken, v. 42, 29 May 2019.