KAASA, J. S. Å gi sin daler med glede: Barn som forbrukere i Ungdommens Ven (1770). Barnboken, v. 42, 22 Nov. 2019.