MANDERSTEDT, L. Ingrid Lindell & Anders Öhman (red), För berättelsens skull: Modeller för litteraturundervisningen . Barnboken, v. 43, 8 Dec. 2020.