MOSSBERG, M. Finns det kvinnliga astronauter? Om könsneutral och inkluderande översättning av faktaböcker för barn. Barnboken, v. 44, 31 May 2021.