HEGGESTAD, E. Maria Andersson, Framtidens kvinnor: Mognad och medborgarskap i svenska flickböcker 1832–1921. Barnboken, v. 44, 18 Jun. 2021.