SÖDERBERG, E. Upptäcktsläsning i <em>Resor jag (aldrig) gjort, av Syborg Stenstump</em&gt;, nedtecknade av Anna Höglund. Barnboken, v. 32, n. 2, 2 Dec. 2011.