NIKOLAJEVA, M. Bakom rösten. Den implicita författaren i jagberättelser. Barnboken, v. 31, n. 2, 22 Nov. 2011.