WARNQVIST, ÅSA. Introduktion till årgång 44. Barnboken, v. 44, 16 Dec. 2021.