IVAKKO, S.; SUNDMARK, B. Läsarengagemang, bildtolkning och identifikation: Barns brev till tidskriften Jultomten . Barnboken, v. 45, 8 Apr. 2022.