SAHLÉE, A. Stöd, hinder och förväntningar på läsaren : Om textuella och visuella val i en bilderbok baserad på den animerade långfilmen Bilar . Barnboken, v. 46, 24 Mar. 2023.