LIDSTRÖM, C. Martin Hellström, Mariagripelikt: Maria Gripes barnböcker och tidiga ungdomsromaner tolkade genom barns litteratursamtal. Barnboken, v. 46, 24 Mar. 2023.