SVÄRD, V. Summary. Barnboken, v. 28, n. 1, 17 Nov. 2011.