FURULAND, L. Sonja Svensson gör nystart som forskare om barntidningar. Barnboken, v. 28, n. 2, 18 Nov. 2011.