WALLINDER, A. Trettio års litteraturstöd till barn- och ungdomslitteratur – en tillbakablick. Barnboken, v. 28, n. 2, 18 Nov. 2011.