WESTIN, B. Forskarkonferens på SBI 2005<br></br&gt; Barnlitteraturen, (litteratur)vetenskapen och forskningen. Barnboken, v. 28, n. 2, 17 Nov. 2011.