ANDERSSON, M.; DRUKER, E. Tendenser i samtida barn- och ungdomslitteraturforskning. Barnboken, v. 28, n. 2, 17 Nov. 2011.