SVENSSON, S. Barntidningar – fanns dom? eller – här finns mycket att göra!. Barnboken, v. 28, n. 2, 17 Nov. 2011.