HEDENBORG, S. Från <em>Den svarta hingsten till Klara, färdiga, gå</em><br&gt; Stallbackskultur i hästboken under andra hälften av 1900-talet. Barnboken, v. 29, n. 1, 18 Nov. 2011.