Määttä, Jerry. 2012. “Från Flygkamrater till rymdrevolutionärer. Om Sven Wernströms Tidigaste Science Fiction”. Barnboken 35 (November). https://doi.org/10.14811/clr.v35i0.132.