Boëthius, Ulf. 2014. “Gerda Helena Lindskog, Norrbarn. Norrland I 1900-Talets svenskspråkiga Barn- Och Ungdomslitteratur”. Barnboken 37 (October). https://doi.org/10.14811/clr.v37i0.176.