Bodin, Helena. 2014. “”Gud, Nu Har Jag Bara dig” Teologiska, berättartekniska Och Retoriska Aspekter Av Barnets närhet till Gud I Britt G. Hallqvists Diktning”. Barnboken 37 (December). https://doi.org/10.14811/clr.v37i0.182.