Ørjasæter, Kristin. 2017. “Åse Marie Ommundsen, Per Thomas Andersen Og Liv Bliksrud (red.), Modernitet, Barndom, Historie: Festskrift Til Harald Bache-Wiig”. Barnboken 40 (June). https://doi.org/10.14811/clr.v40i0.261.