Cavallin, Anna. 2019. “Toninas Ideal Och Pellas Praktik: Konsumtionskultur Och Uppfostran I Ingegerd Granlunds Tolv Brev till Tonina Och Signaturen Claques Pellaböcker”. Barnboken 42 (November). https://doi.org/10.14811/clr.v42i0.403.