Kaasa, Janicken S. 2019. “Å Gi Sin Daler Med Glede: Barn Som Forbrukere I Ungdommens Ven (1770)”. Barnboken 42 (November). https://doi.org/10.14811/clr.v42i0.407.