Mossberg, Mari. 2021. “Finns Det Kvinnliga Astronauter? Om könsneutral Och Inkluderande översättning Av faktaböcker för Barn”. Barnboken 44 (May). https://doi.org/10.14811/clr.v44.563.