Vogel, Anna. 2021. “Anne På Svenska: Hur Tidsanda Och Produktionsvillkor påverkat Huvudpersonens karaktärsdrag I Svenska översättningar Och Adaptioner Av Anne of Green Gables”. Barnboken 44 (June). https://doi.org/10.14811/clr.v44.577.