Sahlée, Anna. 2023. “Stöd, Hinder Och förväntningar På läsaren : Om Textuella Och Visuella Val I En Bilderbok Baserad På Den Animerade långfilmen Bilar ”. Barnboken 46 (March). https://doi.org/10.14811/clr.v46.773.