Westin, Boel. 2011. “Forskarkonferens På SBI 2005<br></Br&gt; Barnlitteraturen, (litteratur)vetenskapen Och Forskningen”. Barnboken 28 (2). https://doi.org/10.14811/clr.v28i2.86.