Grettve, Anna. 2011. “Ut Musica Prosa. Musikaliseringens Former Och Funktioner I några Texter Av E.T.A Hoffmann /Barbara Knochenhauer”. Barnboken 28 (2). https://doi.org/10.14811/clr.v28i2.92.