Kiil, H. and Seip Tønnessen, E. (2013) “Dagens Rødhette i en flerkulturell kontekst – mulighet for en ny identitet?”, Barnboken, 360. doi: 10.14811/clr.v36i0.100.